ประโยคพูดสั้นๆที่ใช้ในการตอบรับหรือขอร้อง

1. That’ s enough.
( แดทส อีนัฟ )
พอแล้ว

2. That will do.
( แดท วิล ดู )
เห็นจะพอแล้ว

3. Not bad.
( นอท แบ๊ด )
ไม่เลวนี่

4. Some more, please. เวลาเราจะขออาหาร หรือน้ำเพิ่มต้องใช้คำนี้เสมอ
( ซัม มอร์ พลีส )
อีกสักนิดครับ

5. A little more, please.
( อะ ลิทเทิ่ล มอร์ พลีส )
อีกสักเล็กน้อยครับ

6. I think so.
( ไอ ทิ้งค์ โซ )
ผมก็คิดเช่นนั้น

7. Is that so ?
( อิส แดท โซ )
ยังงั้นรึ

8. Go ahead.
( โก อะ เฮด )
ว่าไปเลย, ต่อไป

9. I don’ t think so.
( ไอ โด้นท ทิ้งค์ โซ )
ฉันไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้น

10. That seems alright.
( แดท ซีมส ออลไรท์ )
นั่นก็ดีเหมือนกัน

พูดอังกฤษด้วยตัวเอง,สอนภาษาอังกฤษ,ประโยคพูดสั้นๆที่ใช้ในการตอบรับหรือขอร้อง