การถามอาการไม่สบายต่างๆ

Doctor : What ‘s the matter ?
( ด็อค เท่อ : วอทส เดอะ แมท เทอร์ )
คุณหมอ : เป็นอะไรครับ

Patient : I have a terrible headache.
( เพเช็นท : ไอ แฮฟ อะ เทอริเบิล เฮดเอค )
คนไข้ : ฉันปวดศีรษะมาก

Doctor : That’s too bad . When did you get sick ?
( ด็อค เทอ : แดทส ทู แบด เว็น ดิด ยู เกท ซิค
คุณหมอ : ไม่ดีเลยนะ เริ่มป่วยเมื่อไหร่

Patient : I was sick all night .
( เพเช็นท : ไอ วอส ซิค ออล ไนท์ )
คนไข้ : ฉันไม่สบายทั้งคืน

Doctor : Let me take your temperature.
( ด็อคเทอ : เลท มี เทค ยัวร์ เทมเพรอะเช่อร์ )
คุณหมอ : ขอวัดอุณหภูมิร่างกายหน่อย

: I’ll give you a prescription.
: ( ไอลึ กีฟ ยู อะ พรีสครีฟ ชั่น )
: ผมจะให้ใบสั่งยาคุณ

: Take two pills every four hours
: ( เทค ทู พิลส์ เอ็ฟวริ โฟเออะ เอ้าเออส์ )
: รับประทานยาครั้งละ 2 เม็ดทุก ๆ 4 ชั่วโมง

: You’ll feel better in a while.
: ( ยูลึ ฟีล เบทเท่อร์ อิน อะ ไวล์ )
: คุณจะรู้สึกสบายขึ้นในไม่ช้า

Patient : I hope so.
( เพเช็นท : ไอ โฮพ โซ )
คนไข้ : ผมก็หวังเช่นนั้น

อีกตัวอย่าง
A : What’s the matter ?
เอ : ( วอทส เธอะ แมทเทอะ )
คุณเป็นอะไรคะ

B : I have a cold.
บี : ( ไอ แฮฝอะ โคลด์ )
ฉันเป็นหวัดค่ะ

A: Why not go to see the doctor ?
เอ : ( วาย น็อท โก ทู ซี เดอะ ด็อคเทอร์ )
ทำไมไม่ไปหาหมอล่ะ

B: It ‘s a good idea.
บี : (อิทส์ สะกึด ไอเดีย )
เป็นความคิดที่ดีมาก

คำศัพท์เกี่ยวกับอาการไม่สบาย
Toothache ธูท เอค ปวดฟัน
A cold อะโคลด์ เป็นหวัด
Headache เฮด เอค ปวดศีรษะ
Stomachache สะทัมมัค เอค ปวดท้อง

สอนพูดภาษาอังกฤษ,ฝึกพูดอังกฤษ,การถามอาการไม่สบายต่างๆ