การกล่าวขอบคุณ (Thank You)

การกล่าวขอบคุณ เมื่อต้องการกล่าวขอบคุณจะใช้ประโยคดังต่อไปนี้

- Thank you.
( แธงคิว )
ขอบคุณ

- Thanks.
( แธงส์ )
ขอบใจ

- Thank you very much.
( แธงคิว เวรี มัช )
ขอบคุณมาก

- Thank you very much for your help.
( แธงค์กิ่ว เวรี มัช ฟอร์ ยัวร์ เฮว )
ขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือ

- That’s very kind of you.
( แดทส เวริ คาย อ๊อฟยู )
ขอบคุณที่กรุณา

- Thanks a lot .
( แธงส อะลอทท์ )
ขอบคุณมาก

- Thank you for your kindness.
( แธงคิว ฟอร์ ยัวร์ ไคน์ดเนส )
ขอบคุณสำหรับความกรุณา

- I do appreciate your kindness.
( ไอ ดู อะพรีซิเอท ยัวร์ ไคน์คเนส )
ฉันรู้สึกซาบซื้อในความกรุณาของคุณเหลือเกิน


สอนพูดภาษาอังกฤษ,ฝึกพูดอังกฤษ,การกล่าวขอบคุณ (Thank You)