เกี่ยวกับครอบครัว (The Family)

เกี่ยวกับครอบครัว (The Family)

Jane : Are your parents still living ?
( อาร์ ยัวร์ แพเร้นทส์ สทิล ลิฟวิ่ง )
พ่อกับแม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า

Malee: My father is, but my mother has been dead about two years.
( มาย ฟาเธ่อะ อิส,บัท มาย มัทเท่อะ แฮส บีน เด๊ด อะเบ้าท์ ทู้ เยียส์ )
พ่อยังอยู่แต่แม่ของฉันเสียมาได้ 2 ปีแล้ว

Jane : Do you live with your father, now ?
( ดู ยู ลิฟ วิท ยัวร์ ฟาเธ่อะ, นาว )
คุณยังอยู่กับพ่อหรือคะในขณะนี้

Malee: Yes, and I have a younger sister.
( เยส, แอน ไอ แฮฟ อะ ยังเก่อะ ซิสเธ่อะ )
ค่ะ และฉันมีน้องสาวอยู่คนหนึ่ง

How many sisters do you have ?
( เฮาว์ เม้นิ ซิสเทอร์ ดู ยู แฮฟ )
คุณมีพี่สาวและน้องสาวกี่คน

Jane : I have two sisters.
( ไอ แฮฟ ทู ซิสเทอส์ )
ฉันมีพี่สาวน้องสาว 2 คน

Malee : How many brothers do you have ?
( เฮาว์ เมนิ บรัทเธอส์ ดู ยู แฮฟ )
คุณมีพี่ชายและน้องชายกี่คน

Jane : I have one, his name is Boon. Here, this is a new picture of my family.
( ไอ แฮฟ วัน, ฮิส เนม อิส บุญ เฮียร์, ธิส อิส อะ นิว พิคเช่อะ ออฟ มาย แฟมิลิ
ฉันมีคนเดียว เขาชื่อบุญ นี่ไงรูปถ่ายใบใหม่ของครอบครัวฉัน

And you, John. Do you live alone ?
แอน ยู จอร์น ดู ยู ลิฟ อะโลน )
แล้วคุณหล่ะจอร์น คุณอยู่คนเดียวหรือ

John : No, I have my parents, and I live with them.
( โน, ไอ แฮฟ มาย แพเร้นทส์ แอน ไอ ลิฟ วิท เดม )
เปล่าครับ ผมมีพ่อแม่และผมก็อยู่กับท่านด้วย

Jane : That’s good, I have no parents. They left me and went to heaven.
( แดทส กูด ไอ แฮฟ โน แพเร้นท์ เด เลฟท์ มี แอน เว้นท์ ทู เฮฟเวน )
คุณดีนะคะ ฉันสิไม่มีพ่อแม่เลย พ่อแม่ทิ้งฉันไปสวรรรค์แล้วทั้งคู่

John : I’m sorry, so do you live alone ?
( แอม ซอริ โซ ดู ยู ลิฟ อะโลน )
ผมเสียใจด้วย ยังงั้นคุณก็อยู่คนเดียวนะซี

Jane : No, I live with my cousin.
( โน ไอ ลิฟ วิท มาย คัสซึ่น )
ไม่หรอกค่ะ ฉันอยู่กับญาติของฉัน

John : Have you ever seen your grand parents ?
( แฮฟ ยู เอฟเว่อะ ซีน ยัวร์ แกรนด์ แพเร้นท์ )
คุณเคยเห็นปู่ย่าตายายหรือเปล่าครับ


Jane : No, I haven’t
( โน ไอ แฮฟวึ่นท )
เปล่าครับ ไม่เคยเห็นเลย

A : Is she your sister ?
( อีส ชี ยัวร์ ซิสเธ่อะ )
เธอคือพี่สาว/น้องสาวของคุณใช่ไหม

B : Yes, she is. Her name is Ann.
( เยส ชี อีส เฮอร์ เนม อีส แอน )
ใช่ค่ะ เธอชื่อแอน

A : Are they your parents ?
( อาร์ เด ยัวร์ แพเร้นท์ )
เขาทั้งหลายคือพ่อแม่ของคุณใช่ไหม

B : Yes, they are.
( เยส เด อาร์ )
ใช่ค่ะ

A : That’ s Paul.
( แดทส พอล )
นั่นพอลนี่

B : Is he your brother ?
( อีส ฮี ยัวร์ บรัทเธ่อะ )
เขาเป็นพี่ชาย/น้องชายของคุณใช่ไหม


A : No, he is not. He is my cousin.
( โน ฮี อีส น็อท ฮี อีส มาย คัสซึ่น )
ไม่ใช่ค่ะ เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันเอง

คำศัพท์ ( Vocabulary.)
Father / Dad / Papa ________ฟาเธ่อะ / แด๊ด / ปาป้ะ _____ พ่อ
Mother _______________ มัทเธ่อะ _______________แม่
Grand –father __________แกรนด์ฟาเธ่อะ ______________ ปู่, ตา
Grand-mother __________แกรนด์มัทเธ่อะ ___________ย่า, ยาย
Elder-brother __________ เอลเด้อะบรัทเธ่อะ___________ พี่ชาย
Elder-sister____________ เอลเด้อะซิสเธ่อะ___________ พี่สาว
Younger-brother ________ ยังเก้อะบรัทเธ่อะ ____________น้องชาย
Younger-sister __________ยังเก้อะซิสเธ่อะ_____________ น้องสาว
Cousin ______________ คัสซึ่น ___________________ลูกพี่ลูกน้อง
Uncle _________________อังเคิล _________________ ลุง, อา
Aunt _________________อั๊นท์ __________________ป้า, น้า
Son __________________ซัน __________________ ลูกชาย
Daughter ______________ ดอเท่อะ ________________ ลูกสาว
Child _______________ ไชลด์ __________________ ลูก, เด็ก
Husband ______________ฮัสแบน ____________________สามี
Wife____________________ ไว้ฟ์ ___________________ภรรยา
Nephew ______________ เนฟฟิว____________________ หลานชาย
Niece _________________นีซ_____________________ หลานสาว
Son-in-law ____________ ซันอินลอว์ __________________ลูกเขย
Daughter-in-law ____________ดอเท่อะอินลอว์ _____________ลูกสะใภ้
Father-in-law_____________ ฟาเธ่อะอินลอว์ ______________ พ่อตา
Mother-in-law ___________ มัทเธ่อะอินลอว์ ________________ แม่ยาย

พูดอังกฤษด้วยตัวเอง,สอนภาษาอังกฤษ,เกี่ยวกับครอบครัว (The Family)