จองตั่วเครื่องบิน ( Booking a flight ticket. )

A receptionist : Good morning. Can I help you?

( กึด มอร์ นิ่ง แคน ไอ เฮลพ์ ยู๋ )
สวัสดีค่ะ ให้ดิฉันช่วย อะไร คุณได้บ้าง คะ


Paul : Hi this is Paul Smith.

( ไฮ ธิส อิซ พอล มิท )


I would Like to book a one - way ticket

( ไอ วุ้ด ไลค์ ทู บุ้ค อะ วันเวย์ ทิคเก็ต )


To New York , please ?

( ทู นิวยอร์ค พลีสซ์ )


I would like ,The cheapest one by Thai Airways if possible.

( ไอ วุ้ด ไลค์ เธอะ ชีฟเปสท์ วัน บาย ไทย แอร์เวย์ส์ อิฟ พอสซิเบิ่ล )

สวัสดีครับ ผมพอล สมิช ผมมีความประสงค์จะจองตั๋วเครื่องบิน (ขาเดียว)

ไปกรุงนิวยอร์ค ผมอยากได้ที่ราคาถูกที่สุดของสายการบินไทย ถ้าเป็นไปได้


A receptionist : When?

( เวน )

เมื่อไรคะ


Paul : Have you got a flight on Monday evening ?

( แฮฟว์ ยู ก้อต อะไฟลท์ ออน มันเด๋ย์ อีฟเวนนิ่ง )

เที่ยวบินวันจันทร์ ตอนเย็น มีไหม ครับ


A receptionist : Yes, but the flight time we have got is 07.15 p.m. only.

( เยส บั่ท เธอะ ไฟลท์ ไทม์ วี แฮฟ ก้อท อีซ เซ้เว่นท์ ฟิฟทีน พี เอ็ม โอนลิ )

ค่ะ แต่เรามีเที่ยวบินเวลา หนึ่งทุ่มสิบห้านาที เท่านั้นค่ะ


Paul : O.K. May I make a reservation on this one for one person.

( โอเค มย์ไอเมค อะ เรสเซิพเวชั่น ออน ธิส วัน ฟอร์ วัน เพ้อซั่น )

ตกลงครับผมขอจองเที่ยวนี้แหละนะครับ ที่นั่งเดียว


How much does it cost ?

( ฮาว มัช เดอรส์ อิท คอสท์ )

ราคาเท่าไรครับ


A receptionist : It is 15,000 baht, please.

( อิท อิซ ฟิฟทีนธ้าวซั่น บาท พลีส์ )

ราคา 15,000 บาท ค่ะ


And , may I have your name again, please ?

( แอนด์ มย์ ไอ แฮฟว์ ยัว เนม อะเกน พลีสซ์ )

และ ดิฉันขอทราบชื่อคุณอีกครั้ง นะคะ


Paul : Mr. Paul M. Smith.

( มิสเตอร์ พอล เอ็ม มิธ )

นาย พอล เอ็ม สมิธ ครับ


A receptionist : Thank you. Goodbye, I hope you enjoy your trip.

( แธ้งค์กิ่ว กุ๊ดบาย, ไอโฮพ ยู เอ็นจอย ยัวร์ ทริพ )

ขอบคุณค่ะ ขอให้คุณเดินทางด้วยความสุขนะคะ


คำศัพท์เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบิน

1. first class ตั๋วชั้นที่หนึ่ง

2. business class ตั๋วชั้นนักธุรกิจ

3. economy class ตั๋วชั้นประหยัด

4. a one - way ticket ตั๋วเที่ยวเดียว

5. a round - trip ticket หรือ a return ticket. ตั๋ว ไป - กลับ

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment