การพูดโทรศัพท์ (Talking on the phone)

Roi : Hello. This is 043-851249. Roi, speaking. May I help you ?
( เฮลโล่ ธิซ อิซ โอโฟทรีเอ้ดไฟว์วันทูโฟว์ไนท์ รอย สปีคคิง เมย์ ไอ เฮลพ์ ยู )
สวัสดีครับ ที่นี่หมายเลขศูนย์สี่สามแปดห้าหนึ่งสองสี่เก้า รอยพูดครับ ให้ช่วยอะไรครับ


Tom : May I speak to Nida, please? Is she in ?
( เมย์ ไอ สปีค ทุ นิดา พลีสซ์ อีซ ชี อิน )
ขอสายคุณนิดาด้วยครับไม่ทราบว่าอยู่ไหม


Roi : Yes, hold the line a moment, please. I’ll see if she’s in
( เย้ส โฮลด์ เธอะ ไลน์ อะ โมเม่นท์ พลีส ไออิล ชี อิฟ ชีสซ์ อิน )
ครับ กรุณาถือสายรอสักครู่ ผมจะดูก่อนว่าเขาอยู่ไหม (ครู่หนึ่งต่อมา รอยจึงพูดต่อ)


Oh, she is now talking to someone on another phone
( โอ้, ชี อิสซ์ นาว ทอคกิ้ง ทู ซัมวัน ออน อะนัทเธ่อ โฟน )
อ้อ เขากำลังพูดอยู่อีกเครื่องหนึ่งครับ


Would you like to tell her to call you back ?
( วุ้ด ยู ไลค์ ทู เทล เฮอร์ ทู คอลล์ ยู แบ้ค )
จะให้ผมบอกเขาโทรกลับไหมครับ


Tom : No. Thank you. I’ll call again in a while
( โน. แธ้งค์ กิ่ว ไออิล คอลล์ อะเกน อิน อะไวล์ )
ไม่ละครับ ขอบคุณ ผมจะโทรกลับเองอีกสักครู่


Roi : Would you wish to leave a message for her ?
( วุ้ด ยู วิช ทู ลีฟว์ อะเม้ซเสจ ฟอร์ เฮอ )
คุณจะสั่งอะไรถึงหล่อนไหมครับ


Who shall I say have call ?
( ฮู แซลล์ ไอ เซ แฮฝ คอลด์ )
จะให้ผมเรียนเขาว่าใครโทรฯ มาครับ


Tom : Tell her that I’m Tom, her old friend.
( เทล เฮอ แธ่ท อาม ทอม เฮอร์ โอนด์ เฟรนด์ )
บอกเขาด้วยว่า ผมทอมเป็นเพื่อนเก่า


Roi : I will. Bye.
( ไอ วิวล์ บาย )
แล้วผมจะบอกให้นะครับ สวัสดีครับ


รวมประโยคพูดและคำทักทายภาษาอังกฤษ,พูดอังกฤษ,การพูดโทรศัพท์ (Talking on the phone)