การกล่าวคำขอโทษ (Apologizing) โดยใช้คำว่า "Excuse me"

ประโยคพูดอังกฤษเพื่อกล่าวคำขอโทษ โดยใช้คำว่า Excuse me มีดังนี้

Excuse me. May I use your telephone?
เอคซคิวส์ มี. เม ไอ ยูส ยัวร์ เทเลโฟน?
ขอโทษครับ ผมขอใช้โทรศัพท์คุณหน่อยได้ไหมครับ

-------------------------------

Excuse me. Could you tell me the way to the car park?
เอคซคิวส์ มี. คูด ยู เทล มี เดอะ เวย์ ทู เดอะ คาร์ พาร์ค?
ขอโทษครับ ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่า ที่จอดรถไปทางไหนครับ

-------------------------------

Excuse me. Is there a post office near here?
เอคซคิวส์ มี. อิซ แดร์ อะ โพสท์ ออฟฟิซ เนียร์ เฮียร์?
ขอโทษครับ แถวนี้มีไปรษณีย์ไหมครับ

-------------------------------

Excuse me. May I sit here?
เอคซคิวส์ มี. เม ไอ ซิท เฮียร์?
ขอโทษครับ ผมนั่งตรงนี้ได้ไหมครับ

-------------------------------

Excuse me for a mement.
เอคซคิวส์ มี ฟอร์ อะ โมเมนท์.
ขอโทษครับ ขอตัวสักครู่ครับ

สอนพูดภาษาอังกฤษ,ฝึกพูดอังกฤษ,พูดอังกฤษการกล่าวคำขอโทษ (Apologizing) โดยใช้คำว่า